Geddeholms båtklubb


Vinteruppställningsplatser-------------------------------------------------------------------------


Information om vinteruppställningsplatserAlla ytor (grusplan samt torklada) ska vara tomma på båtar, vagnar, täckställningar odyl senast den 15/6 då kommunen tar över ytorna. Material som lämnas kvar kommer kommunen att forsla bort.


Uppställningsavgift gäller både på grusplanen och torkladan.


Vid årsmötet 2019 beslutades en liten höjning av priset för medlemmar och en större prishöjning för icke medlemmar. Pris för vinteruppställning är vintersäsongen -19/-20  35 kr/m2 för medlemmar och 60 kr/m2  för icke medlemmar.


Ytan (m2) beräknas som båtens längd gånger bredd.


Från och med torrsäsongen 19/20 måste alla båtar som står uppställda i ladan och på planen ha klubbens vinteruppställningsmärke. Märket erhålls från Eva Myrin (tfn nedan) eller Finn Brandstorp och lämnas till de som betalat sin uppställningsplats. Icke betald uppställning ses som olovlig och inventeringar kommer att ske ett par gånger under vintern. Kommunen, så som varande markägare, kommer ta stötta klubben genom att ta omhand båtar som står olovligt uppställda.


Betalning för vinteruppställning på grusplan och i torkladan ska betalas till GBK plusgiro 732315-7 senast 25/9-2019. Vid egen upptagning kan avgiften betalas i direkt anslutning till uppställning. Betalningen måste märkas med Namn och Båttyp. Annars vet vi inte vem som betalt och kan inte dela utvinteruppställningsmärke.


Frågor:

 

Eva Svensson Myrin 070 760 45 56

 


/Styrelsen Geddeholms BK


Geddeholms båtklubb 2010 • Webmaster bo.sundin@geddeholmsbk.se