Geddeholms båtklubb
Båtupptagning/Sjösättning-------------------------------------------------------------------------


Stort tack till alla som var aktiva under vårt gemensamma upptag den 28 september.

Lördagen den 28/9 är det dags för GBK´s gemensamma båtupptag med mobilkran. Upptaget börjar kl 9:00.Anmälan för upptag görs senast 20/9 via e-mail (eva.myrin@milav.se). Märk mailet Båtupptag. Klubben kommer att göra en turordningslista som skickas 25/9 till alla som anmält sig. Maxvikt för båten är 6 ton. Anmälan:


Senast 20/9 till eva.myrin@milav.se, märk mailet Båtupptag


Ange: 


o Namn


o Mobilnummer


o Båttyp


o Längd


o Bredd


o Vikt 


o Om båten ska ställas upp på hamnplanen på stöttor eller på kärra eller om den körs undan till annan uppställningsplats.


o Ange också om du önskar upptag någon särskild tid till exempel tidigt eller sent.
Betalning för upptaget görs helst via swisch, på plats, i samband med upptaget till GBK´s representant. Betalning kan ske med kontanter men undvik gärna det. Kostnad 650 kr/båt. Frågor:


Eva Myrin 070 760 45 56Väl mött//Styrelsen